Team:

Directeur: Juf Sjanet

Groep 1 en 2 Juf Ali/Juf Adinda/Juf Jeannette (do mid + vr ocht)
Groep 3 en 4: Juf Margreet/ Juf Jeannette (woe)
Groep 5 en 6: Meester Warnder/Juf Adinda (vr) 
Groep 7 en 8: Meester Barry
------------------------------------------------------
Intern Begeleider: Juf Jeannette
Conciërge: Juf Lisette